1.9.18

KATHRYN MARIS. Jesus with CigaretteSIGARETIGA JEESUS

Michael rääkis ühest pildist, kus Jeesus suitsetab
sigaretti. Olevat kuskil Roomas, vist Giotto maalitud.
Mina pole Roomas käinud, aga mõte ei andnud rahu,
võib-olla näeb seda Peckhamis, seal on ju mingi garaaž,
kus vahel tehakse installatsioone. Aga kuskil ei olnud
vana meistri sigaretiga Jeesust. Helistasin Michaelile, tema
on ise suitsetaja, ja rääkisin, et ei leidnud sellist Jeesust.
Ta hakkas naerma. Minu kõrval oli Gabriel, kes ei suitseta,
temagi hakkas naerma ja ütles: “Michael tegi lolli nalja.” Siis
ütles Michael: “Jeesus oleme meie. Kunstnik oled sina.”

The House with Only an Attic and a Basement, 2018

No comments:

Post a Comment